TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2024

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta

 • toiminnan tarkoitus on määritelty säännöissä
  ”Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Pentti Kaskipuron henkilön sekä taiteellisen työn tuntemusta ja tutkimusta Suomessa. Toiminnallaan yhdistys pyrkii parantamaan myös taidegrafiikan yleistä arvostusta ja ylläpitämään kiinnostusta kuvataiteeseen.”
  Ei tarvetta muuttaa.
 • visio: yhdistyksen toiminnan vakiinnuttaminen kauden aikana.
  Voisi myös alleviivata, että yhdistys haluaa tehdä nimikkograafikkoa tunnetuksi erityisesti uusille sukupolville.

Tulevan toimikauden haasteet

 • löytää keinot tavoittaa yhdistyksestä kiinnostuneet, henkilöt ja yhteisöt
 • taloudellisten resurssien kasvattaminen

Yhdistyksen toiminnan painopisteet

 • jäsenmäärän kasvattaminen

Yhdistyksen sisäinen toiminta

 • Yhdistyksen jäsenlehden numero 1 / 2024

Tiedottaminen

 • näkyvyyden lisääminen

 • yhteistyö ARTSIn ja Galleria K:n kanssa ( mm. Kotini jossain -näyttely 12.1.-1.9.2024, Kaskipuro mukana 38 taiteilijan joukossa, avajaiset ARTSIssa 11.1.24 klo 17-19)

 • lehdet / yhdistyksen esittelyartikkeli

 • yhteistyösuhteet / lisää infoa eri grafiikkajärjestöille (jäsenlehdet, näyttelyluettelo)

 • jatketaan kotisivujen vakio-osioiden kautta

Toiminnan kehittäminen

 • Apuraha-anomus LESS IS MORE -näyttelyä varten

 • LESS IS MORE -näyttelyn suunnittelu ja edullisen pitopaikan etsiminen