TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2023-24

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta

 • toiminnan tarkoitus on määritelty säännöissä
  ”Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Pentti Kaskipuron henkilön sekä taiteellisen työn tuntemusta ja tutkimusta Suomessa. Toiminnallaan yhdistys pyrkii parantamaan myös taidegrafiikan yleistä arvostusta ja ylläpitämään kiinnostusta kuvataiteeseen.”
  Ei tarvetta muuttaa.
 • visio: yhdistyksen toiminnan vakiinnuttaminen kauden aikana.
  Voisi myös alleviivata, että yhdistys haluaa tehdä nimikkograafikkoa tunnetuksi erityisesti uusille sukupolville.

Tulevan toimikauden haasteet

 • löytää keinot tavoittaa yhdistyksestä kiinnostuneet, henkilöt ja yhteisöt

 • taloudellisten resurssien kasvattaminen

Yhdistyksen toiminnan painopisteet

 • jäsenmäärän kasvattaminen

Yhdistyksen sisäinen toiminta

 • näkyvyyden lisääminen

 • kotisivujen päivitys huomioiden jäsenkyselyn tulokset

 • lehdet / yhdistyksen esittelyartikkeli

 • yhteistyösuhteet / info eri grafiikkajärjestöille

Tiedottaminen

 • jatketaan kotisivujen vaki-osioiden kautta

 • yhdistyksen lomakkeiden painatus

 • infokirje ja yhdistyksen esite postitus graafisen alan yhteisöille

 Toiminnan kehittäminen

 • Mitä mieltä jäsenlehdestä? -kysely jäsenille