KOKOUKSET

Hallituksen kokous 1.10.2021

Etäkokous: sähköposti, whatsapp, puhelin.

Osallistujat:
Marja Uusiluoto-Raaska
Tero Linnamies
Juha Raaska
Pirkko Vanhapiha

1  KOKOUKSEN ALOITUS
Tero avasi kokouksen Rastilassa 1.10.2021 klo 18

 2  JÄRJESTÄYTYMINEN
Valittiin Marja kokouksen puheenjohtajaksi ja Tero sihteeriksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi Pirkko ja Juha.

 3  ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Puheenjohtaja totesi kokouskutsun olleen asiaankuuluvan ajan osallistujien tiedossa ja kokouksen päätösvaltainen. Hyväksyttiin esityslista.

 4  ESITYSLISTAN ASIAT: TAIDEKAPPELIN NÄYTTELY
Tero ilmoitti ettei apurahahakemus Jane ja Aatos Erkon säätiölle tuottanut toivottua tulosta. Hakemuksia oli yhteensä 5114 kappaletta ja apurahaa myönnettiin vain 9%:lle hakijoista.

Päätettiin että haetaan uutta apurahaa Kulttuurirahaston lokakuun haussa. Tero laatii hakemuksen näyttelyn B-suunnitelman pohjalta.

Päätettiin myös etsiä sponsoreita Turun seudun yrityksistä. Tero laatii sopivan sähköisen kirjeen ja Joni huolehtii osoitteistojen hankinnasta ja kirjeiden lähetyksestä.

5  MUUT ASIAT
Päätettiin että yhdistyksen jäsen joka on maksanut 20 euron jäsenmaksun voi halutessaan siirtyä ainaisjäseneksi maksamalla 80 euroa kun maksut tapahtuvat saman vuoden aikana.

6  SEURAAVA KOKOUS
Yhdistyksen seuraava kokous kutsutaan koolle puheenjohtajan toimesta.

7  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen 1.10.2021 klo 19.10

Palaveri Rastilan kartanossa

16.9.21 pidettiin Pro Kaskipuro yhdistyksen hallituksen tapaaminen Vuosaaressa, Rastilan kartanon viihtyisässä Cafe Monamissa. Paikalla olivat Marja, Juha ja allekirjoittanut, eli kolme viidesosaa hallituksen jäsenistä. Tapaaminen oli varsin epävirallinen ilman kokousmuodollisuuksia kun tarkoituksenamme oli vain luoda tilannekatsaus yhdistyksen reilusti yli puolivuotisesta matkasta.

Ensin kävimme lävitse mitä kuuluu Mestari K:n aika -näyttelylle, yhdistyksen ensimmäiselle hankkeelle. Vantaan taidemuseo ARTSIin ei ole oltu yhteydessä eikä museosta myöskään meihin. Päätettiin tehdä uusi apuraha-anomus syksyn hakuun ja keskittyä toiseen hankkeeseemme, Hiljaiset asetelmat -näyttelyyn Turun Taidekappeliin ensi vuoden lokakuussa.

Sitä varten anottu apuraha perustui suunnitelma A:han ja päätöstä odotamme loka-marraskuun aikana. Laadin myös suunnitelma B:n joka tulisi kustannuksiltaan puolet halvemmaksi ja jota varten voisimme yrittää apurahaa myös syksyn haussa. Käytiin lävitse Taidekappelin näyttelyä varten tehty markkinointisuunnitelma sekä luonnos myyntiin ajatellusta oheismateriaalista.

Mietittiin miten toimittaisiin siinä tilanteessa jos apurahaa ei saataisi. Miten tulisi lähestyä yksityisiä henkilöitä ja yrityksiä sponsorituen saamiseksi ja mitä voisimme tarjota saadun tuen vastineeksi. Ennakoarviolta pitäisi saada kokoon 4500 euroa johon sisältyi myös näyttelytilan vuokra 1000 euroa.

Kerroin että verkkosivuston Albumiin kirjattua -tarinoita lisätään uudella tarinalla ja Minigalleriaa uudella teoksella kuukausittain. Uutena asiana mietittiin juttusarjaa missä yhdistyksen jäsenet esittäytyvät ja kertovat yhteydestään Pentti Kaskipuroon. Tarinat voitaisiin tehdä tarvittaessa yhteistyössä kunkin jäsenen kanssa. Päätettiin tiedustella jäsenien kantaa esim. seuraavassa jäsentiedotteessa.

Kun tuli puhe tulevasta vuosikokouksesta niin päätettiin kysyä jäseniltä ehdotuksia sopivasta pitopaikasta ja ajankohdasta. Kokous on varmastikin ensi tammikuun aikana.

Sitten mietittiin taas kerran tärkeää jäsenhankintaa. Miten voisimme aktivoida hommaa kun aiemmin asetetusta kuluvan vuoden 50 jäsenen tavoitteesta lähestymme vasta puoltaväliä. Kerroin että laadin itselleni oikein listan niistä ystävistä ja tutuista joita aioin asialla vaivata ja painottaa tärkeää merkitystä vielä uudelle yhdistykselle saada erityisesti Penttiä lähellä olleita mukaan. Antaisi yhdistyksen olemassaololle ja toiminnalle lisää painoarvoa.

Lopuksi tunnustin että Instagrammin käynnistyksen viipyminen johtuu omasta epäilevästä suhtautumisesta tuohon sosiaaliseen mediaan mutta keskustelussamme päädyimme kuitenkin myönteiseen päätökseen instan ottamisesta yhdistyksen verkkosivujen rinnalle ja niiden täydennykseksi. Sisältö on valmiina mutta tekniseen toteutukseen tarvitaan pientä apua.

Perustamiskokous 20.01.2021

Etäkokous: sähköposti, whatsapp, puhelin.

Osallistujat:
Marja Uusiluoto Raaska
Pia Rydman
Juha Raaska
Tero Linnamies
Joni Linnamies

1 KOKOUKSEN ALOITUS
Marja Uusiluoto-Raaska avasi kokouksen Turussa 22.01.2021 klo 17:13

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Valittiin Marja Uusiluoto-Raaska kokouksen puheenjohtajaksi ja Juha Raaska kokouksen sihteeriksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pia Rydman ja Tero Linnamies. Pöytäkirjantarkastajat valittiin toimimaan myös ääntenlaskijoina.

3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Puheenjohtaja totesi kokouskutsun olleen netissä hallituksen jäsenten yhteisillä sivuilla nähtävänä, asiaankuuluvan ajan.
Puheenjohtaja pyysi jokaisen kertaalleen lukemaan vielä perustamissäännöt. Hyväksytään kokouksen esityslista.

4 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
Käydään läpi ehdotus yhdistyksen säännöiksi. Sääntöehdotus on laadittu pohjautuen PRH:sta saatuihin mallisääntöihin ja sitä on tarkennettu huomioiden nyt perustettavan yhdistyksen tarkoitus ja toiminta. Yhdistyksen nimeksi päätettiin Pro Kaskipuro ry.

5 YHDISTYKSEN JÄSENMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN
Yhdistyksen jäsenmaksuksi päätettiin 20€/vuosi, opiskelija 10 €/vuosi, ainaisjäsen 100 € ja yhteisöjäsen 250 €.

6 YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN
Päätettiin perustaa yhdistys ja sen toteuttamiseksi allekirjoitettiin perustamiskirja, joka on PRH
Perustamisilmoituksen liitteenä. Perustamiskirjan allekirjoittivat Marja Uusiluoto-Raaska,
Pia Rydman ja Juha Raaska.

7 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN VALITSEMININEN
Valittiin Hallituksen puheenjohtajaksi Marja Uusiluoto-Raaska. Hallituksen varapuheenjohtajaksi Pia Rydman. Hallituksen sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi Juha Raaska. Hallituksen jäseniksi Tero Linnamies ja Joni Linnamies. Päätettiin antaa hallitukselle valtuudet avata pankkitili ja tehdä vaadittavat toimenpiteet (osoite, nettisivut, sähköpostiosoite yms.) yhdistyksen toiminnan aloittamiseksi.

8 TILINTARKASTAJAN VALINTA
Tilintarkastajan valinta suoritetaan tilikauden lopulla, ennen uuden tilikauden alkua 01.02.2022. ja tilinpäätöstä.

9 YHDISTYKSEN LOGO
Yhdistyksen logo tullaan päättämään seuraavassa kokouksessa.

10 MUUT ASIAT
Apuraha hakemus Suomen Kultturirahaston Uudenmaan rahastolle, Valmistellaan näyttelyanomusta Vantaan ARTSI museon tiloihin. Näyttelyn pohjaratkaisut, suunnittelu, työn alla.

11 SEURAAVA KOKOUS
Yhdistyksen seuraava kokous kutsutaan koolle Puheenjohtajan toimesta.

12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen Turussa 24.01.2021 klo 20:53

Perustamiskirja 15.11.2020

15.11.2020 vietettiin Pentti Kaskipuron muistelutilaisuus keramiikkataiteilija Marja Uusiluoto-Raaskan kutsumana Ravintola Johan&Nyströmissä Kanavaranta 7:ssä Katajanokalla Helsingissä.

Tilaisuudessa oli mukana kutsujan lisäksi kuvataiteilija ja graafinen suunnittelija
Pia Rydman sekä suunnittelija ja valokuvaaja Tero Linnamies.
Pia Rydman ehdotti Pentti Kaskipuro yhdistyksen perustamista jonka muut mukana
olijat hyväksyivät.

Tero Linnamies laati myöhemmin yhdistyksen sääntöluonnoksen jonka em. ovat hyväksyneet. Siinä ehdotettiin yhdistyksen nimeksi Pro Kaskipuro ry.

Helsingissä 2.2.2021

Marja Uusiluoto-Raaska, Pia Rydman ja Tero Linnamies

Liitteenä Pentti Kaskipuro ry:n säännöt

Osa teoksesta: Kolme nukkea 1964