KOKOUKSET

Vuosikokous 2024

Aika: 04.05.2024 klo 14
Paikka: Rastilanraitti 5 B kerhohuone
Läsnä: Tero Linnamies, Marja Uusailuoto-Raaska ja Juha Raaska

1 KOKOUKSEN AVAUS
Yhdistyksen puheenjohtaja Tero Linnamies avasi kokouksen.
Kokousvirkailijoiden valinta
a) kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tero Linnamies
b) kokouksen sihteeriksi valittiin Marja Uusiluoto-Raaska
c) Kokouksen pöyträkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi valittiin Juha Raaska

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin laadittu esityslista muutoksitta.

4 EDELLISEN VUODEN TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTELY
Yhdistyksen puheenjohtaja Tero Linnamies esitteli hallituksen esityksen yhdistyksen edellisen vuoden toimintakertomukseksi. Toimintakertomus hyväksyttiin.

5 EDELLISEN VUODEN TILIEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ESITTELY
Rahastonhoitaja Juha Raaska esitteli hallituksen esityksen edellisen vuoden tilinpäätökseksi. Kokouksen puheenjohtaja luki toiminnantarkastajan lausunnon.

6 TILIEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE
Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2023 ja myönnettiin toiminnantarkastaja Simo Kalliosaaren lausunnon pohjalta tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.

7 TOIMINTASUUNNITELMAN ESITTELY JA HYVÄKSYMINEN
Marja Uusiluoto-Raaska esitteli hallituksen laatiman toimintasuunnitelman alkaneelle kaudelle. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ilman muutoksia.

8 KOKOUSPALKKIOT JA MATKAKORVAUKSET
Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus että hallituksen kokouspalkkiot ja matkakorvaukset jätetään korvaamatta.

9 VUODEN 2024 TALOUSARVION ESITTELY
Juha Raaska esitteli hallituksen laatiman kuluvan kauden talousarvion joka vahvistettiin ilman muutoksia.

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA
Kaikki nykyhallituksen jäsenet ilmaisivat halunsa jatkaa eikä ilmennyt tarvetta heidän tehtäviensä muutokseen. Uusiksi hallituksen jäseniksi ehdotettiin Jani ja paula Uusiluotoa jotka yksimielisesti hyväksyttiin. Muutos ilmoitetaan yhdistysrekisteriin.

11 TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA
Nykyiset tehtävien hoitajat Simo Kalliosaari Ja Susanna Haarla lupautuivat jatkamaan.

12 YHDISTYKSEN VUOSI- JA YLIMÄÄRÄISTEN KOKOUSTEN ILMOITUSTAVASTA PÄÄTTÄMINEN
Päätettiin että tiedotukset jäsenille välitetään edelleen sähköpostilla. Tämä ei koske hallituksen kokouksia.

13 JÄSENTEN ESITTÄMÄMIEN ASIOIDEN KÄSITTELY
Jaro Palmu kysyi aiemmin puheenjohtajalta mahdollisuudesta käyttää kuvia Kaskipuron öljymaalauksista originaaliteosten markinoinnissa. Hänelle kerrottiin ettei yhdistyksellä ole valtuuksia ko. luvan antamiseen.

14 HALLITUKSEN MUUT ASIAT
Puheenjohtaja kertoi yhdistyksen lehden MESTARI K:n tämän vuoden numeron valmistamisesta ja esitteli sen sisältösuunnitelman.

Käytiin läpi LESS IS MORE -näyttelyn tilanne ja sovittiin että puheenjohtaja laatii hakemuksen näyttelytilan saamiseksi Vallilan kirjaston Galleria Kajavan ensi vuoden aikana. Näyttelyn kulujen kattamiseen pyritään hakemaan apurahaa.

Varapuheenjohtaja selvitti alustavasta yhteydenotosta Finlaysonille tarkoituksena saada Kaskipuron teosten pohjalta suunniteltu tekstiilivalikoima heidän tuotantoonsa. Asiaan ei ole vielä saatu heidän kommenttiaan.

15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45.

Vuosikokous 2023

Aika: 29.04.23 klo 14
Paikka: Rastilanraitti 5 B kerhohuone
Läsnä: Tero Linnamies, Marja Uusailuoto-Raaska ja Juha Raaska

1 KOKOUKSEN AVAUS
Yhdistyksen puheenjohtaja Tero Linnamies avasi kokouksen

Kokousvirkailijoiden valinta
a) puheenjohtajaksi valittiin Tero Linnamies
b) sihteeriksi valittiin Marja Uusiluoto-Raaska
c) pöytäkirjan tarkastajaksi ja äänentenlaskijaksi valittiin Juha Raaska

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin laadittu esityslista muutoksitta.

4 ED. VUODEN TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTELY
Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen edellisen vuoden
toimintakertomukseksi. Toimintakertomus hyväksyttiin.

5 ED. VUODEN TILIEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ESITTELY
Rahastonhoitaja Juha Raaska esitteli hallituksen esityksen edellisen vuoden
tilinpäätökseksi.

6 TILIEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE
Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2022 ja myönnettiin puheenjohtajan lukeman toiminnantarkastajan Simo Kalliosaaren lausunnon pohjalta tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.

7 TOIMINTASUUNNITELMAN ESITTELY JA HYVÄKSYMINEN KAUDELLE 2023
Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman joka lähetettiin jäsenille kokouskutsun yhteydessä. Hallituksen esityksestä hyväksyttiin Toimintasuunnitelma kaudelle 2023.

8 HALLITUKSEN JÄSENTEN KOKOUSPALKKIOT JA MATKAKORVAUKSET
Hyväksyttiin hallituksen ehdotus että palkkioita ja korvauksia ei makseta.

9 VUODEN 2023 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN
Rahastonhoitaja Juha Raaska esitteli hallituksen laatiman talousarvion joka myös lähetettiin jäsenille ennakolta. Hallituksen esityksestä vahvistettiin talousarvio vuodelle 2023.

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE
Nykyhallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kolme jäsentä eikä erovuoroisia jäseniä.
Todettiin että yhdistyksen hallituksessa olisi kolme vapaata paikkaa jotka mieluusti täytettäisiin.

11 TOIMINNANTARKASTAJIEN VALINTA KULUVAKSI VUODEKSI
Molemmat entiset tarkastajat, Simo Kalliosaari ja Susanna Haarla jatkavat.

12 KOKOUSTEN ILMOITUSTAVASTA PÄÄTTÄMINEN
Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksen on kutsuttava kokoukset koolle väh. 14 vrk ennen kokousta jäsenille kirjeellä tai sähköpostitse. Tämä vahvistettiin.

13 JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
Hallituksen tietoon ei ole tullut käsiteltäviä asioita jäseniltä.

14 HALLITUKSEN MUUT ASIAT
Keskusteltiin yhteistyömahdollisuudesta Vantaan Taidemuseo ARTSIn kanssa
syksyllä Galleria K:ssa pidettävän Kaskipuro näyttelyn yhteydessä.
Samoin keskusteltiin yhdistyksen oman lehden perustamisesta. Sovittiin että puheenjohtaja laatii sitä koskevan alustavan kustannusarvion.

15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:20.

Vuosikokous 2022

Aika: 05.06. klo 13
Paikka: Rastilanraitti 5 B  kerhohuone
Läsnä:
Marja Uusiluoto-Raaska
Juha Raaska
Vappu Sero-Linnamies
Veikko Rydman
Tarja Rydman
Tero Linnamies
Sara Uusiluoto
Luis Bujupi

1 KOKOUKSEN AVAUS
Yhdistyksen puheenjohtaja Marja Uusiluoto-Raaska avasi kokouksen.

Kokousvirkailijoiden valinta
a) Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tero Linnamies
b) Kokouksen sihteeriksi valittiin Marja Uusiluoto-Raaska
c) Kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi valittiin Sara Uusiluoto

2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin kokoukselle laadittu esityslista muutoksitta.

4 EDELLISEN VUODEN TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTELY
Yhdistyksen puheenjohtaja Marja Uusiluoto-Raaska esitteli hallituksen esityksen yhdistyksen edellisen vuoden toimintakertomukseksi. Toimintakertomus hyväksyttiin.

5 EDELLISEN VUODEN TILIEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ESITTELY
Rahastonhoitaja Juha Raaska esitteli hallituksen esityksen edelliseen vuoden tilinpäätökseksi.

6 TILIEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE
Vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2021 ja myönnettiin Tero Linnamiehen lukeman toiminnantarkastaja Simo Kalliosaaren lausunnon pohjalta tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.

7 TOIMINTASUUNNITELMAN ESITTELY
Marja Uusiluoto-Raaska esitteli hallituksen laatiman toimintasuunnitelma alkaneelle kaudelle. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ilman muutoksia.

8 KOKOUSPALKKIOT JA MATKAKORVAUKSET
Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus että hallituksen kokouspalkkiot ja matkakorvaukset jätetään korvaamatta.

9 VUODEN 2022 TALOUSARVION ESITTELY
Juha Raaska esitteli hallituksen laatiman kuluvan vahvistettiin ilman muutoksia.

10 HALLITUKSEN JÄSENMUUTOKSET
Entinen hallituksen kokoonpano:
Puheenjohtaja Marja Uusiluoto-Raaska
Varapuheenjohtaja Pirkko Vanhapiha
Rahastonhoitaja Juha Raaska
Hallituksen jäsen Tero Linnamies
Hallituksen jäsen Sara Uusiluoto

Uuden hallituksen kokoonpano:
Puheenjohtaja Tero Linnamies
Varapuheenjohtaja Marja Uusiluoto-Raaska
Rahastonhoitaja Juha Raaska
Hallituksen jäsenet Pirkko Vanhapiha
Sara Uusiluoto
Luis Bujupi

Hallituksen muutoksesta tehdään ilmoitus yhdistysrekisteriin.

11 TOIMINNANTARKASTAJAA KOSKEVA TÄYDENNYS YHDISTYKSEN SÄÄNTÖIHIN
Päätettiin lisätä puuttuva toiminnantarkastajaa koskeva lauseke yhdistyksen sääntöpykälä 12:een ja ilmoittaa muutoksesta yhdistysrekisteriin.
Hallituksen pyynnöstä viime kauden toiminnantarkastajaksi lupautui eläkkeellä oleva Merentutkimuslaitoksen jäätutkija Simo Kalliosaari. Varatoiminnantarkastajana kuluneella kaudella toimi Suomen Elokuvasäätiön tuotantoassistentti Susanna Haarla. Molemmat asuvat Helsingissä. Kumpikin lupautui jatkamaan tehtävässään.

12 YHDISTYKSEN VUOSI- JA YLIMÄÄRÄISTEN KOKOUSTEN ILMOITTAMISTAVASTA PÄÄTTÄMINEN
Päätettiin että tiedotukset jäsenille välitetään edelleen sähköpostilla. Tämä ei koske hallituksen kokouksia.

13 JÄSENTEN ESITTÄMIÄ ASIOITA EI OLLUT

14 HALLITUKSEN ESITTÄMÄT MUUT ASIAT

  • Näyttely suunnitelma HILJAISET ASETELMAT tarvitsee rahallista tukea edelleenkin. Jatkamme sponsorien etsintää.
  • Suunnitelma C toteutuisi 2500 euron budjetilla.
  • Tulevalla kaudella harkitaan yhdistyksen pankkitilin lakkauttamista, pankin suurien tapahtuma kulujen vuoksi.
  • Mestari K:n aika näyttely Vantaan Artsiin. Apuraha-anomuksia lähetetään edelleenkin.
  • Yhdistyksen toiminnan kehittämiskyselyä jäsenistölle pidettiin hyödyllisenä ja se toteutetaan kuluvan kauden aikana.

15 MUUT ASIAT
Kunniajäsen Veikko Rydman ja Tarja Rydman, Australiasta, lahjoittivat Pentti Kaskipuron öljyvärimaalauksen OMA KUVA vuodelta 1952, Pro Kaskipuro yhdistykselle. Arvotaulu jää yhdistyksen puheenjohtajan Tero Linnamiehen hallintaan, Outi Heiskasen lahjoittaman kirjan lisäksi.

16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:34.

Hallituksen kokous 1.10.2021

Etäkokous: sähköposti, whatsapp, puhelin.

Osallistujat:
Marja Uusiluoto-Raaska
Tero Linnamies
Juha Raaska
Pirkko Vanhapiha

1 KOKOUKSEN ALOITUS
Tero avasi kokouksen Rastilassa 1.10.2021 klo 18

 2 JÄRJESTÄYTYMINEN
Valittiin Marja kokouksen puheenjohtajaksi ja Tero sihteeriksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi Pirkko ja Juha.

 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Puheenjohtaja totesi kokouskutsun olleen asiaankuuluvan ajan osallistujien tiedossa ja kokouksen päätösvaltainen. Hyväksyttiin esityslista.

 4 ESITYSLISTAN ASIAT: TAIDEKAPPELIN NÄYTTELY
Tero ilmoitti ettei apurahahakemus Jane ja Aatos Erkon säätiölle tuottanut toivottua tulosta. Hakemuksia oli yhteensä 5114 kappaletta ja apurahaa myönnettiin vain 9%:lle hakijoista.

Päätettiin että haetaan uutta apurahaa Kulttuurirahaston lokakuun haussa. Tero laatii hakemuksen näyttelyn B-suunnitelman pohjalta.

Päätettiin myös etsiä sponsoreita Turun seudun yrityksistä. Tero laatii sopivan sähköisen kirjeen ja Joni huolehtii osoitteistojen hankinnasta ja kirjeiden lähetyksestä.

5 MUUT ASIAT
Päätettiin että yhdistyksen jäsen joka on maksanut 20 euron jäsenmaksun voi halutessaan siirtyä ainaisjäseneksi maksamalla 80 euroa kun maksut tapahtuvat saman vuoden aikana.

6 SEURAAVA KOKOUS
Yhdistyksen seuraava kokous kutsutaan koolle puheenjohtajan toimesta.

7 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen 1.10.2021 klo 19.10

Palaveri Rastilan kartanossa

16.9.21 pidettiin Pro Kaskipuro yhdistyksen hallituksen tapaaminen Vuosaaressa, Rastilan kartanon viihtyisässä Cafe Monamissa. Paikalla olivat Marja, Juha ja allekirjoittanut, eli kolme viidesosaa hallituksen jäsenistä. Tapaaminen oli varsin epävirallinen ilman kokousmuodollisuuksia kun tarkoituksenamme oli vain luoda tilannekatsaus yhdistyksen reilusti yli puolivuotisesta matkasta.

Ensin kävimme lävitse mitä kuuluu Mestari K:n aika -näyttelylle, yhdistyksen ensimmäiselle hankkeelle. Vantaan taidemuseo ARTSIin ei ole oltu yhteydessä eikä museosta myöskään meihin. Päätettiin tehdä uusi apuraha-anomus syksyn hakuun ja keskittyä toiseen hankkeeseemme, Hiljaiset asetelmat -näyttelyyn Turun Taidekappeliin ensi vuoden lokakuussa.

Sitä varten anottu apuraha perustui suunnitelma A:han ja päätöstä odotamme loka-marraskuun aikana. Laadin myös suunnitelma B:n joka tulisi kustannuksiltaan puolet halvemmaksi ja jota varten voisimme yrittää apurahaa myös syksyn haussa. Käytiin lävitse Taidekappelin näyttelyä varten tehty markkinointisuunnitelma sekä luonnos myyntiin ajatellusta oheismateriaalista.

Mietittiin miten toimittaisiin siinä tilanteessa jos apurahaa ei saataisi. Miten tulisi lähestyä yksityisiä henkilöitä ja yrityksiä sponsorituen saamiseksi ja mitä voisimme tarjota saadun tuen vastineeksi. Ennakoarviolta pitäisi saada kokoon 4500 euroa johon sisältyi myös näyttelytilan vuokra 1000 euroa.

Kerroin että verkkosivuston Albumiin kirjattua -tarinoita lisätään uudella tarinalla ja Minigalleriaa uudella teoksella kuukausittain. Uutena asiana mietittiin juttusarjaa missä yhdistyksen jäsenet esittäytyvät ja kertovat yhteydestään Pentti Kaskipuroon. Tarinat voitaisiin tehdä tarvittaessa yhteistyössä kunkin jäsenen kanssa. Päätettiin tiedustella jäsenien kantaa esim. seuraavassa jäsentiedotteessa.

Kun tuli puhe tulevasta vuosikokouksesta niin päätettiin kysyä jäseniltä ehdotuksia sopivasta pitopaikasta ja ajankohdasta. Kokous on varmastikin ensi tammikuun aikana.

Sitten mietittiin taas kerran tärkeää jäsenhankintaa. Miten voisimme aktivoida hommaa kun aiemmin asetetusta kuluvan vuoden 50 jäsenen tavoitteesta lähestymme vasta puoltaväliä. Kerroin että laadin itselleni oikein listan niistä ystävistä ja tutuista joita aioin asialla vaivata ja painottaa tärkeää merkitystä vielä uudelle yhdistykselle saada erityisesti Penttiä lähellä olleita mukaan. Antaisi yhdistyksen olemassaololle ja toiminnalle lisää painoarvoa.

Lopuksi tunnustin että Instagrammin käynnistyksen viipyminen johtuu omasta epäilevästä suhtautumisesta tuohon sosiaaliseen mediaan mutta keskustelussamme päädyimme kuitenkin myönteiseen päätökseen instan ottamisesta yhdistyksen verkkosivujen rinnalle ja niiden täydennykseksi. Sisältö on valmiina mutta tekniseen toteutukseen tarvitaan pientä apua.

Perustamiskokous 20.01.2021

Etäkokous: sähköposti, whatsapp, puhelin.

Osallistujat:
Marja Uusiluoto Raaska
Pia Rydman
Juha Raaska
Tero Linnamies
Joni Linnamies

1 KOKOUKSEN ALOITUS
Marja Uusiluoto-Raaska avasi kokouksen Turussa 22.01.2021 klo 17:13

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Valittiin Marja Uusiluoto-Raaska kokouksen puheenjohtajaksi ja Juha Raaska kokouksen sihteeriksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pia Rydman ja Tero Linnamies. Pöytäkirjantarkastajat valittiin toimimaan myös ääntenlaskijoina.

3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Puheenjohtaja totesi kokouskutsun olleen netissä hallituksen jäsenten yhteisillä sivuilla nähtävänä, asiaankuuluvan ajan.
Puheenjohtaja pyysi jokaisen kertaalleen lukemaan vielä perustamissäännöt. Hyväksytään kokouksen esityslista.

4 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
Käydään läpi ehdotus yhdistyksen säännöiksi. Sääntöehdotus on laadittu pohjautuen PRH:sta saatuihin mallisääntöihin ja sitä on tarkennettu huomioiden nyt perustettavan yhdistyksen tarkoitus ja toiminta. Yhdistyksen nimeksi päätettiin Pro Kaskipuro ry.

5 YHDISTYKSEN JÄSENMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN
Yhdistyksen jäsenmaksuksi päätettiin 20€/vuosi, opiskelija 10 €/vuosi, ainaisjäsen 100 € ja yhteisöjäsen 250 €.

6 YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN
Päätettiin perustaa yhdistys ja sen toteuttamiseksi allekirjoitettiin perustamiskirja, joka on PRH
Perustamisilmoituksen liitteenä. Perustamiskirjan allekirjoittivat Marja Uusiluoto-Raaska,
Pia Rydman ja Juha Raaska.

7 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN VALITSEMININEN
Valittiin Hallituksen puheenjohtajaksi Marja Uusiluoto-Raaska. Hallituksen varapuheenjohtajaksi Pia Rydman. Hallituksen sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi Juha Raaska. Hallituksen jäseniksi Tero Linnamies ja Joni Linnamies. Päätettiin antaa hallitukselle valtuudet avata pankkitili ja tehdä vaadittavat toimenpiteet (osoite, nettisivut, sähköpostiosoite yms.) yhdistyksen toiminnan aloittamiseksi.

8 TILINTARKASTAJAN VALINTA
Tilintarkastajan valinta suoritetaan tilikauden lopulla, ennen uuden tilikauden alkua 01.02.2022. ja tilinpäätöstä.

9 YHDISTYKSEN LOGO
Yhdistyksen logo tullaan päättämään seuraavassa kokouksessa.

10 MUUT ASIAT
Apuraha hakemus Suomen Kultturirahaston Uudenmaan rahastolle, Valmistellaan näyttelyanomusta Vantaan ARTSI museon tiloihin. Näyttelyn pohjaratkaisut, suunnittelu, työn alla.

11 SEURAAVA KOKOUS
Yhdistyksen seuraava kokous kutsutaan koolle Puheenjohtajan toimesta.

12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen Turussa 24.01.2021 klo 20:53

Perustamiskirja 15.11.2020

15.11.2020 vietettiin Pentti Kaskipuron muistelutilaisuus keramiikkataiteilija Marja Uusiluoto-Raaskan kutsumana Ravintola Johan&Nyströmissä Kanavaranta 7:ssä Katajanokalla Helsingissä.

Tilaisuudessa oli mukana kutsujan lisäksi kuvataiteilija ja graafinen suunnittelija
Pia Rydman sekä suunnittelija ja valokuvaaja Tero Linnamies.
Pia Rydman ehdotti Pentti Kaskipuro yhdistyksen perustamista jonka muut mukana
olijat hyväksyivät.

Tero Linnamies laati myöhemmin yhdistyksen sääntöluonnoksen jonka em. ovat hyväksyneet. Siinä ehdotettiin yhdistyksen nimeksi Pro Kaskipuro ry.

Helsingissä 2.2.2021

Marja Uusiluoto-Raaska, Pia Rydman ja Tero Linnamies

Liitteenä Pentti Kaskipuro ry:n säännöt

Osa teoksesta: Kolme nukkea 1964