KOKOUKSET

Perustamiskokous 20.01.2021

Etäkokous: sähköposti, whatsapp, puhelin.

Paikka: Humalistonkatu 16 B 126
20100 Turku

Osallistujat:
Marja Uusiluoto Raaska
Pia Rydman
Juha Raaska
Tero Linnamies
Joni Linnamies

1 KOKOUKSEN ALOITUS
Marja Uusiluoto-Raaska avasi kokouksen Turussa 22.01.2021 klo 17:13

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Valittiin Marja Uusiluoto-Raaska kokouksen puheenjohtajaksi ja Juha Raaska kokouksen sihteeriksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pia Rydman ja Tero Linnamies. Pöytäkirjantarkastajat valittiin toimimaan myös ääntenlaskijoina.

3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Puheenjohtaja totesi kokouskutsun olleen netissä hallituksen jäsenten yhteisillä sivuilla nähtävänä, asiaankuuluvan ajan.
Puheenjohtaja pyysi jokaisen kertaalleen lukemaan vielä perustamissäännöt. Hyväksytään kokouksen esityslista.

4 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
Käydään läpi ehdotus yhdistyksen säännöiksi. Sääntöehdotus on laadittu pohjautuen PRH:sta saatuihin mallisääntöihin ja sitä on tarkennettu huomioiden nyt perustettavan yhdistyksen tarkoitus ja toiminta. Yhdistyksen nimeksi päätettiin Pro Kaskipuro ry.

5 YHDISTYKSEN JÄSENMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN
Yhdistyksen jäsenmaksuksi päätettiin 20€/vuosi, opiskelija 10 €/vuosi, ainaisjäsen 100 € ja yhteisöjäsen 250 €.

6 YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN
Päätettiin perustaa yhdistys ja sen toteuttamiseksi allekirjoitettiin perustamiskirja, joka on PRH
Perustamisilmoituksen liitteenä. Perustamiskirjan allekirjoittivat Marja Uusiluoto-Raaska,
Pia Rydman ja Juha Raaska.

7 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN VALITSEMININEN
Valittiin Hallituksen puheenjohtajaksi Marja Uusiluoto-Raaska. Hallituksen varapuheenjohtajaksi Pia Rydman. Hallituksen sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi Juha Raaska. Hallituksen jäseniksi Tero Linnamies ja Joni Linnamies. Päätettiin antaa hallitukselle valtuudet avata pankkitili ja tehdä vaadittavat toimenpiteet (osoite, nettisivut, sähköpostiosoite yms.) yhdistyksen toiminnan aloittamiseksi.

8 TILINTARKASTAJAN VALINTA
Tilintarkastajan valinta suoritetaan tilikauden lopulla, ennen uuden tilikauden alkua 01.02.2022. ja tilinpäätöstä.

9 YHDISTYKSEN LOGO
Yhdistyksen logo tullaan päättämään seuraavassa kokouksessa.

10 MUUT ASIAT
Apuraha hakemus Suomen Kultturirahaston Uudenmaan rahastolle, Valmistellaan näyttelyanomusta Vantaan ARTSI museon tiloihin. Näyttelyn pohjaratkaisut, suunnittelu, työn alla.

11 SEURAAVA KOKOUS
Yhdistyksen seuraava kokous kutsutaan koolle Puheenjohtajan toimesta.

12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen Turussa 24.01.2021 klo 20:53

Perustamiskirja 15.11.2020

15.11.2020 vietettiin Pentti Kaskipuron muistelutilaisuus keramiikkataiteilija Marja Uusiluoto-Raaskan kutsumana Ravintola Johan&Nyströmissä Kanavaranta 7:ssä Katajanokalla Helsingissä.

Tilaisuudessa oli mukana kutsujan lisäksi kuvataiteilija ja graafinen suunnittelija
Pia Rydman sekä suunnittelija ja valokuvaaja Tero Linnamies.
Pia Rydman ehdotti Pentti Kaskipuro yhdistyksen perustamista jonka muut mukana
olijat hyväksyivät.

Tero Linnamies laati myöhemmin yhdistyksen sääntöluonnoksen jonka em. ovat hyväksyneet. Siinä ehdotettiin yhdistyksen nimeksi Pro Kaskipuro ry.

Helsingissä 2.2.2021

Marja Uusiluoto-Raaska, Pia Rydman ja Tero Linnamies

Liitteenä Pentti Kaskipuro ry:n säännöt

Osa teoksesta: Kolme nukkea 1964